OC

Achiziţii publice 2012


ACHIZIȚIE AUTOVEHICUL TRANSPORT PERSOANE 8+1 LOCURI

Publicat în SEAP nr. 340343/29.11.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 14.12.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 14.12.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificare
Clarificare 2

ECHIPAMENT DE CHEMOSORBȚIE PENTRU
CARACTERIZAREA SISTEMELOR CATALITICE

Publicat în SEAP nr. 335417/14.09.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 02.10.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 02.10.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

SUBSTANȚE, STICLĂRIE DE LABORATOR, USTENSILE ȘI CONSUMABILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROIECTULUI
"Metodologii moderne de tip high-throughput pentru obținerea și caracterizarea de noi forme solide ale compușilor farmaceutici"

Publicat în SEAP nr. 335298/13.09.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 01.10.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 01.10.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificare

SPECTROMETRU DE MASĂ CU TRAPA IONICĂ

Publicat în SEAP nr. 334879/05.09.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 21.09.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 21.09.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

UPGRADARE SISTEM INTEGRAT MICROSCOP AFM
-SPECTROMETRU RAMAN TERS, TIP NTEGRA SPECTRA

Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

Termen limită de depunere a ofertelor: 30.08.2012 ora 12oo.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

SERVICII DE CERCETARE PENTRU CARACTERIZAREA
UNOR MATERIALE HIBRIDE

Publicat în SEAP nr. 334023/21.08.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 14.09.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 14.09.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

FINALIZARE REABILITARE INFRASTRUCTURA DEPARTAMENT FIZICA SISTEMELOR NANOSTRUCTURATE (CORP CLADIRE C)

Publicat în SEAP nr. 331640/12.07.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 26.07.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 26.07.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

REABILITARE HALĂ EXPERIMENTALĂ PENTRU
SEPARAREA IZOTOPULUI 13C

Publicat în SEAP nr. 329238/12.06.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 29.06.2012 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 29.06.2012 ora 14oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificare

REABILITARE HALĂ EXPERIMENTALĂ CENTRU DE
IZOTOPI STABILI UȘORI

Publicat în SEAP nr. 327944/28.05.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 11.06.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 11.06.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ECHIPAMENT INTEGRAT DESTINAT TEHNOLOGIEI "NANO-IMPRINT"

Publicat în SEAP nr. 135680/17.05.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 16.07.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 16.07.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini - Tender documentation
Formulare
Formular contract
Clarificare

STAŢIE PENTRU CALCUL DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

Publicat în SEAP nr. 135423/09.05.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 29.06.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 29.06.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3

SUBSTANŢE ŞI PRODUŞI DESTINAŢI FABRICĂRII MEDICAMENTELOR

Publicat în SEAP nr. 324929/26.04.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 10.05.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 10.05.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

SPECTROMETRU PENTRU DICROISM CIRCULAR VIBRAŢIONAL

Publicat în SEAP nr. 323643/06.04.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 30.04.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 30.04.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificare

SISTEM INTEGRAT ÎN IMPULSURI LASER ULTRASCURTE

Publicat în SEAP nr. 134131/21.03.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 17.05.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 17.05.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificari Caiet de sarcini

CAMERA TERMOGRAFICĂ PROFESIONALĂ ÎN INFRAROŞU

Publicat în SEAP nr. 321044/06.03.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 22.03.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 22.03.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ANALIZOR VECTORIAL DE REŢEA

Publicat în SEAP nr. 133025/15.02.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 05.04.2012 ora 10oo.
Deschiderea ofertelor: 05.04.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

MICROSCOP DE SCANARE PRIN EFECT TUNEL

Publicat în SEAP nr. 132782/28.01.2012

Termen limită de depunere a ofertelor: 16.03.2012 ora 11oo.
Deschiderea ofertelor: 16.03.2012 ora 12oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract