OC

Achiziţii publice 2014


ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE NECESARE DOTĂRII LABORATORULUI PENTRU RECUPERAREA ENERGIEI DIN POLUAREA AMBIENTALĂ VIBRAȚIONALĂ ELECTROMAGNETICĂ:
(i) Sistem pentru caracterizarea energiei electromagnetice din domenii de frecvențe specifice poluării ambientale;
(ii) Sistem pentru monitorizarea și analiza comportamentului dinamic al zgomotului și vibrațiilor la lucrări de artă rutieră și feroviare.

Anunţ de participare publicat în SEAP nr. 155060/25.10.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 14.01.2015 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 14.01.2015 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE INSTALAȚIE PENTRU DEPUNERE DE STRATURI HIBRIDE PRIN PULSURI LASER DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE CETATEA

Anunţ de participare publicat în SEAP nr. 155061/25.10.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 15.01.2015 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 15.01.2015 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE DIFRACTOMETRU DE RAZE X DE ÎNALTĂ REZOLUŢIE PENTRU MĂSURAREA PULBERILOR ŞI A FILMELOR SUBŢIRI DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE CETATEA

Anunţ de participare publicat în SEAP nr. 154829/17.10.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 15.12.2014 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 15.12.2014 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE CLĂDIRE "Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative - CETATEA"

Invitaţie de participare publicată în SEAP nr. 362059/04.07.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 24.07.2014 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 24.07.2014 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Documentaţie completă construcţie clădire CETATEA
Clarificări 1 clădire CETATEA
Clarificări 2 clădire CETATEA
Clarificări 3 clădire CETATEA

ACHIZIŢIE ANALIZOR VOLUMETRIC PENTRU ADSORBŢIA ŞI DESORBŢIA GAZELOR

Anunţ de participare publicat în SEAP nr. 151813/26.06.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 03.09.2014 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 03.09.2014 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificări 1

ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL "TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGETICĂ BAZATE PE HIDROGEN" DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE CETATEA

  • Nişe de laborator cu exhautare - 2 buc
  • Rotavapor integrat cu sistem de vid - 1 buc
  • Etuvă cu termostatare - 1 buc
  • Agitatoare magnetice cu încălzire - 4 buc
  • Cuptoare electrice preparare probe - 2 buc

Invitaţie de participare publicată în SEAP nr. 361418/16.06.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 23.07.2014 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 23.07.2014 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ DIN CADRUL CENTRULUI DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE CETATEA:

  • Microscop de transmisie prin scanare STEM
  • Microscop de scanare UHR SEM
  • Linie de preparare probe pentru microscopie electronică STEM şi SEM

Documentaţia publicată în SEAP nr. 141443/26.05.2014

Anunţ de participare nr. 151104 / 28.05.2014

Termen limită de depunere a ofertelor: 17.07.2014 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 17.07.2014 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract
Clarificare 1
Clarificare 2
Decizie CNSC / RESPINGERE Contestatie / Continuare procedura