OC


Achiziţii publice 2016

ACHIZIŢIE PACHET INTEGRAT DE INSTRUIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN PROBLEME GENERALE ŞI APROFUNDATE DE TRANSFER TEHNOLOGIC, MANAGEMENT AL INOVĂRII ŞI ANTREPRENORIAT

Anunț publicitate nr. 52900 din 05.10.2016

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 20.10.2016 ora 10oo.

Valoare estimată: 130.000 lei

Durată contract: 32 luni

Termen finalizare: 30 luni

Caiet Sarcini SERVICII C
DOCUMENTATIE SERVICII
Formulare - Servicii C.F
CONTRACT prestari servicii CF Model
Date despre proiect
CLARIFICARE nr.1
ERATA
CLARIFICARE nr.2

ACHIZIŢIE SPECTROMETRU PORTABIL NIR CU ACCESORII

Anunț de participare simplificat nr. 389835/28.07.2016

Modalitate de desfășurare: Procedură online

Data limită pentru depunere oferte: 30.08.2016 ora 15oo.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE CROMATOGRAF DE GAZE

Invitație de participare publicată în SEAP nr. 385927/15.03.2016

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 04.04.2016 ora 12oo.
Deschiderea ofertelor: 04.04.2016 ora 13oo la sediul INCDTIM.

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

Clarificare nr. 1

ACHIZIŢIE TEHNICA DE CALCUL

Anunț de publicitate publicat în SEAP nr. 34845/18.04.2016

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 27.04.2016 ora 15oo.

Specificatii tehnice

Clarificare nr. 1

ACHIZIŢIE SERVER DE CALCUL

Anunț de publicitate publicat în SEAP nr. 34850/18.04.2016

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 27.04.2016 ora 15oo.

Specificatii tehnice