OC


Achiziţii publice 2017

ACHIZIȚIE "SISTEM DE CALCUL”

Anunț publicitate SEAP nr. 141012 din 24.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 28.11.2017 ora 17oo.

Valoare estimată fără TVA: 47.500 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Termen de livrare: 15.12.2017

Invitaţie
Caiet de sarcini

ACHIZIȚIE "Revizii tehnice anuale și verificări periodice pentru autorizarea funcționării cazanelor”

Anunț publicitate SEAP nr. 138711 din 17.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 23.11.2017 ora 17oo.

Valoare estimată fără TVA: 11.500 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini
Formulare de oferta

ACHIZIȚIE "Stație de lucru (Workstation) Dell Precision TOWER 3620 MT (sau similar)”

Anunț publicitate SEAP nr. 137475 din 14.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 17.11.2017 ora 17oo.

Valoare estimată fără TVA: 9.750 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini

ACHIZIȚIE "Servicii de mentenanță Centrul GRID al INCDTIM”

Anunț publicitate SEAP nr. 137318 din 14.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 20.11.2017 ora 16oo.

Valoare estimată fără TVA: 84.000 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini

ACHIZIȚIE "Stație grafică cu Monitor de 24”

Anunț publicitate SEAP nr. 133914 din 01.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 07.11.2017 ora 12oo.

Valoare estimată fără TVA: 23.800 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini

ACHIZIȚIE "Stație grafică cu Monitor de 27”

Anunț publicitate SEAP nr. 133882 din 01.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 07.11.2017 ora 12oo.

Valoare estimată fără TVA: 24.500 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini

ACHIZIȚIE "Elaborare Plan topografic necesar obținerii PUZ pentru terenurile cu nr. cadastrale 322856, în suprafață de 15.100 mp. și nr. 322857, în suprafață de 12.100 mp., situate în zona Lomb a municipiului Cluj-Napoca”

Anunț publicitate SEAP nr. 133733 din 01.11.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 07.11.2017 ora 12oo.

Valoare estimată fără TVA: 3.500 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie

ACHIZIȚIE "Studiu geotehnic prospectiv cu verificare MLPAT AF, necesar obţinerii PUZ”

Anunț publicitate SEAP nr. 133341 din 31.10.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 06.11.2017 ora 12oo.

Valoare estimată fără TVA: 5.600 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie

ACHIZIȚIE "Server de calcul”

Anunț publicitate SEAP nr. 132091 din 25.10.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 31.10.2017 ora 16oo.

Valoare estimată fără TVA: 35.500 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini

ACHIZIȚIE SERVICII "Pachet integrat de servicii suport pentru organizarea de evenimente tematice cu participanţi din mediul industrial (3 evenimente: agroalimentar, medicamente, bionanotehnologii)”

Anunț publicitate SEAP nr. 130133 din 19.10.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 24.10.2017 ora 16oo.

Valoare estimată fără TVA: 90.000 lei (30.000 lei/eveniment)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie
Caiet de sarcini
Contract prestări servicii

ACHIZIȚIE "Autoturism transport persoane 5 locuri”

Anunț publicitate SEAP nr. 415160 din 06.10.2017

Modalitate de desfășurare: Procedură simplificată

Termen limită primire oferte: 19.10.2017 ora 15oo.

Valoare estimată: 167.700 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formular Contract de furnizare-autoturism
Formulare ofertă

ACHIZIȚIE REVIZIE TEHNICĂ ANUALĂ “Revizie tehnică anuală grupuri electrogene: 4 echipamente”

Anunț publicitate SEAP nr. 124194 din 28.09.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 10.10.2017 ora 15oo.

Deschiderea ofertelor: 11.10.2017 ora 10oo.

Valoare estimată: 5.800 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie-revizie grupuri electrogene
Invitaţie SEAP
Mentenanţă grup ESE 16 DW
Mentenanţă grup ESE 110 DWR

ACHIZIŢIE PUBLICĂ “Modernizarea spectrometrului de fotoelectroni XPS tip SPECS prin achiziţia unei Surse de radiații X cu monocromator pentru înaltă rezoluție și a unei Surse de radiație ultravioletă de înaltă rezoluție”

Anunț publicitate SEAP nr. 177725 din 02.08.2017

Anunț de participare TED 2017/S 148-307503 din 04.08.2017

Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisă

Termen limită primire oferte: 07.09.2017 ora 16oo.

Data limită evaluare oferte: 14.09.2017 ora 18oo.

Valoare estimată: 710.000 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE SERVICII AUDIT FINANCIAR EXTERN PENTRU CONTRACTE DE CERCETARE PE 2017

Anunț publicitate SEAP nr. 103699 din 23.06.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 28.06.2017 ora 10oo.

Deschiderea ofertelor: 28.06.2017 ora 14oo.

Valoare estimată: 40.550 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie servicii auditare financiară

Notă de clarificare

Formulare AUDITARE

ACHIZIŢIE STUDIU GEOTEHNIC PROSPECTIV ÎN VEDEREA STABILIRII STRUCTURII TERENULUI

Anunț publicitate SEAP nr. 103012 din 21.06.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 28.06.2017 ora 10oo.

Deschiderea ofertelor: 28.06.2017 ora 14oo.

Valoare estimată: 4.000 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie Studiu Geotehnic

Plan situaţie

ACHIZIŢIE SERVICII ELABORARE PLAN TOPOGRAFIC

Anunț publicitate SEAP nr. 77697 din 24.02.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 06.03.2017 ora 12oo.

Deschiderea ofertelor: 06.03.2017 ora 14oo.

Valoare estimată: 3.500 lei (fără TVA)

Durată contract: 3 luni

Invitaţie TOPO2
CONTRACT SERVICII TOPO Model
Formulare