OC


Management şi personal

Comitetul director:

Dr. ing. Romulus Valeriu Flaviu TURCU - Director General

Dr. Claudiu FILIP - Director Ştiinţific

Ing. Gabriel POPENECIU - Director Tehnic

Dr. ec. Felicia Diana NICOARĂ - Director Economic

Dr. Alina MĂGDAŞ - Şef Departament Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizica Aplicată

Dr. Ovidiu PANĂ - Şef Departament Fizica Sistemelor Nanostructurate

Dr. Ioan TURCU - Şef Departament Fizica Moleculară şi Biomoleculară

Ing. Mihai GLIGAN - Şef Departament Fizica şi Tehnologia Izotopilor

Dr. ing. Emanoil SURDUCAN - Director Centru de Cercetări și Tehnologii Avansate pentru Energii
Alternative

Ing. Ioan MIȘAN - Şef Atelier Microproducţie

Ing. Dumitru CHINCIȘAN - Şef Departament Mecano-Energetic

 

Consiliul de Administraţie:

Ordin privind componența Consiliului de administrație al INCDTIM Cluj-Napoca - 16.10.2019

TURCU Romulus Valeriu Flaviu Preşedinte Director general al INCDTIM
TURCU Ioan Membru Președinte al Consiliului Științific al INCDTIM
MOISE Lucia Membru Reprezentant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
POP Ioan Membru Reprezentant al Ministerul Finanțelor Publice
GIBESCU Ion Membru Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
ABRUDEAN Mihail-Ioan Membru Specialist, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Automatizări și Calculatoare
BOT Adrian Membru Specialist, Cercetător științific II, INCDTIM

Consiliul Ştiinţific:

Dr. Ioan TURCU - preşedinte

Dr. ing. Emanoil SURDUCAN - vicepreşedinte

Dr. Lucian BARBU

Dr. Attila BENDE

Dr. Gabriela BLĂNIŢĂ

Dr. ing. Adrian BOT

Dr. Claudiu FILIP

Ing. Mihai GLIGAN

Dr. Diana LAZĂR

Dr. Alina MĂGDAŞ

Dr. Cristian MORARI

Dr. Alexandrina NAN

Dr. Loredana SORAN

Dr. Rodica TURCU

Dr. Liviu ZÂRBO

 

Dr. Ştefan GERGELY - supleant

Dr. Ovidiu PANĂ - supleant