OC

Servicii analitice

 

1. Determinarea poluanţilor atmosferici (CO, CO2, NO2, NO, N2O4, HNO3)

(GC-MS, IR, FT-IR)

2. Determinarea tuturor poluanţilor organici din apă

(GC-MS, IR, FT-IR, RMN)

3. Determinarea tuturor poluanţilor organici din sol

(GC-MS, RMN)

4. Determinarea compoziţiei atmosferei de interior

(GC-MS)

5. Determinarea urmelor de SO42-, NO3-, NO2-, CO32- din apa poluată

(IR, FT-IR prin preconcentrare pe răşini schimbătoare de ioni)

6. Determinarea freonului sau SF6 din aer sau gaze inerte

7. Determinarea cantitativă a ionilor paramagnetici Fe3+, CU2+, Cr3+, Mn2+, Gd3+, Eu2+ din amestecuri lichide

(RES, RMN)

8. Identificarea radicalilor organici şi de tip peroxid

(RES)

9. Determinarea poluării solului cu nitraţi şi fosfaţi

(Tehnici fototermice - în concordanţă cu normele Europene)

10. Analiza poluanţilor din trafic (gaze)

(Tehnici fototermice)

11. Determinarea radioactivităţii:

  • Concentraţia naturală a U,Ra, Th, Rn în surse de apă
  • Concentraţia naturală sau modificată a Ra, Th, K în probe solide
  • Contaminarea alimentelor, plantelor farmaceutice etc cu Cs 134 + 137 (produşi de fisiune)
  • Contaminarea globală a apei, solului, vegetaţiei, precipitaţii, aerosoli, etc.
  • Contaminarea cu Rn a atmosferei interioare

(Cantitatea minimă detectabilă: 0.5 Bq/Kg)

12. Determinarea urmelor de As, Cd, Cu, Zn, Pb din soluţii apoase

(ICP-MS)

13. Determinarea urmelor de Co, Ni, Mg, Fe, Mn, Cr, Al, Au, Na, K, Li

(ICP-MS)