OC

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetător

în cadrul Proiectului de cercetare “Controlul proprietăților electronice în heterostructuri bazate pe perovskiți feroelectrici: de la teorie la aplicații, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0047

Anunţ concurs - Asistent Cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată până la data de 09.10.2022, normă întreagă

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 14 februarie 2020. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent de Cercetare Științifică

în cadrul Proiectului de cercetare 24PCCDI/2018, “Structuri geologice subacvatice favorabile generării şi acumulării de metan biogen – procese geobiochimice asociate” acronym - uBioGas, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0178

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică

Rezultate concurs - Asistent de Cercetare Științifică

Tipul contractului: perioadă determinată (pe durata derulării proiectului +2 ani), normă întreagă

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Selecţia va consta în: analiza dosarului (proba eliminatorie) şi interviu. Pentru interviu, candidatul va susține o prezentare succintă a experienței sale de cercetare.

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 19 decembrie 2019. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea funcției de

Director Centru de Cercetare CETATEA

din cadrul INCDTIM Cluj-Napoca.

Anunţ concurs - Director CETATEA

Regulament concurs - Director CETATEA

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Lista candidati eligibili - Director CETATEA

Rezultate preliminare concurs - Director CETATEA

Rezultate concurs - Director CETATEA

Data limită de depunere a dosarelor este 15 noiembrie 2019.

Interviul va avea loc în data de 21 noiembrie 2019 începând cu ora 10:00 la Sediul INCDTIM Cluj-Napoca.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Consultant atragere fonduri CDI internaționale

în cadrul Proiectului de dezvoltare instituțională cu titlul "Creșterea capacității și performanței instituționale a INCDTIM Cluj, CRESC-ITIM", din cadru PN III

Anunţ concurs - Consultant atragere fonduri CDI internaționale

Tipul contractului: perioadă determinată, fracțiune normă de 2 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 29 iulie 2019. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific III - Specializare Biologie

în cadrul programului Nucleu al INCDTIM "Tehnologii izotopice, moleculare și energii alternative / IZO-MOL-EA"

Anunţ concurs - Cercetător Științific III Specializare Biologie

Tipul contractului: perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 26 iulie 2019. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.


Rezultate concurs de selecție pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul contractului de cercetare științifică PN-III-P1-1.1-TE-2016-0032 cu titlul "Design de peptide antimicrobiene cu potențial terapeutic ridicat: predicție in silico și validare experimentală":

Proces verbal Asistent cercetare cu specializare biologie

Proces verbal Cercetător științific specializarea fizică


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de promovare pe următoarele grade științifice.

Cercetător științific gradul I 1 post
Cercetător științific gradul II 7 posturi
Cercetător științific gradul III 11 posturi
Cercetător științific 13 posturi
Inginer Dezvoltare Tehnologică I 1 post
Inginer Dezvoltare Tehnologică II 2 posturi
Inginer Dezvoltare Tehnologică III 3 posturi

Anunţ concurs promovare pe grade științifice

Regulamentele concursului de promovare pe grade profesionale:

Regulament de organizare a concursului pentru conferirea gradelor profesionale CS

Anexe CS

Regulament de organizare a concursului pentru conferirea gradelor profesionale IDT

Anexe IDT

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 28 Ianuarie 2019. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultate concurs promovare